Bedrijfsvoering

Adequate bedrijfsvoering ontzorgt de collega’s in het primaire proces en heeft vooral een interne oriëntatie. Echter, er is een kentering gaande.

 

Een sociaal betrokken bedrijfsvoering is daarbij een factor die bijdraagt aan maatschappelijk rendement. Een veranderende visie op bedrijfsvoering sluit hierop aan.

 

Externe ontwikkelingen, zoals de participatiesamenleving en de overheveling van taken naar gemeenten, vragen om flexibelere organisaties. De samenleving verandert namelijk. Hierbij past een overheid die meebeweegt en zoveel mogelijk inhaakt op de kracht en kennis van de samenleving. Deze overheid waardeert deze kennis en kracht en neemt het als uitgangspunt. Overheden en maatschappelijke organisaties zitten midden in deze verandering die zich in eerste instantie richt op de organisatie van het primaire proces.

 

Deze veranderingen hebben fundamentele gevolgen voor de wijze waarop de bedrijfsvoering vorm krijgt, vooral voor de ondersteuning die gewenst is vanuit de organisatie. De ondersteunende rol van de bedrijfsvoeringsfuncties verandert langzaam in een meewerkende of soms zelfs strategische rol. Kortom, bedrijfsvoering wordt zichtbaarder. Bedrijven kruipen uit hun schulp.

 

Dit alles vraagt om het expliciteren van de rol en positie die bedrijfsvoering kan en moet spelen. De adviseurs van Vondel & Nassau zijn daarbij als vissen in het water. Zij bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe visies op bedrijfsvoering. Het zo efficiënt mogelijk indelen van werkzaamheden is hun tweede natuur.

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.